Handsaeme Machinery - Handsaeme Machinery - privacybeleid

Privacybeleid


Ons privacybeleid

Handsaeme Machinery belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt wanneer u informatie wenst op te vragen. Deze informatie zal enkel gebruikt worden om u terug te contacteren om de informatie en offertes over de machines van Handsaeme Machinery toe te sturen, of (en mits uw toestemming) ook voor het sturen van e-mailings om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor dergelijke direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Handsaeme Machinery, Abelestraat 102, 8870 Izegem of via info@handsaeme.be. 

Ons privacy beleid is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens bekomen via onze website of andere (digitale) platformen. Door u verstrekte persoonlijke informatie wordt behandeld overeenkomstig met de geldende Europese wetgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens (GDPR). 

 

Het gebruik van cookies

Via cookies verzamelen we op een geautomatiseerde wijze informatie over onze websitebezoekers. Dit zijn bvb. anonieme of geaggregeerde gegevens van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers. Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

 

Gegevensverzameling en verwerking

Handsaeme Machinery verkrijgt persoonsgegevens op de volgende manieren:

  • Automatisch verzamelde algemene informatie over het surfgedrag, zoals: duur van bezoek, bezochte pagina’s, doorverwijzingen, IP-adres, geografische data, taalvoorkeur. Dit wordt verzameld via cookies. Voor meer info leest u best ons cookie beleid.
  • Informatie die u expliciet met ons deelt (via: contactformulier; contactnames; webformulieren; login accounts; productregistraties; inschrijvingen; enquêtes; bestellingen). Vaak gaat dit om zogenaamde NAW-gegevens, eventueel aangevuld met gebruikersdata of uw interesses.

Handsaeme Machinery verwerkt persoonsgegevens om:

  • Uw vragen te kunnen beantwoorden en u te informeren over onze machines en diensten. Bij telefonische of elektronische vragen verwerken we uw persoonsgegevens om uw vraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. We verwerken dan alle persoonsgegevens die relevant zijn om uw vraag goed op te lossen (zoals: bedrijfsnaam, naam, taal, telefoon, e-mail).
  • Aan uw behoeften te voldoen en de nodige informatie te voorzien. Wanneer u informatiemateriaal aanvraagt, een bestelling plaatst of u inschrijft voor onze mailings verwerken we uw persoonsgegevens (zoals: bedrijfsnaam, naam, taal, telefoon, e-mail). We verwerken die gegevens op basis van uw uitdrukkelijke toestemming of voor de (toekomstige) uitvoering van een overeenkomst tussen ons.
  • Uw gebruikerservaring op onze website te verhogen. We verwerken hiervoor gegevens zoals uw IP-adres, uw bezoekgeschiedenis, doorverwijzende websites, geografische gegevens, data over uw computer, taalvoorkeur, duur van bezoek. Deze gegevens verwerken we op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (cookies) of uit ons gerechtvaardigd belang om met onze website de best mogelijke, veilige bezoekerservaring te bieden.

Handsaeme Machinery verbindt zich ertoe om uw gegevens met de grootste zorg te verwerken en te beveiligen. In het geval dat we uw gegevens delen, doen we dat enkel met bedrijven die rechtstreeks met ons zijn gelinkt. Binnen onze organisatie krijgen alleen die personen die relevant zijn voor uw verzoek of interactie met ons, uw persoonsgegevens te zien. Derde partijen waaraan we verder eventueel uw gegevens kunnen meedelen zijn reclame en communicatie agentschappen die voor ons als dataverwerkers optreden, IT service providers: webagentschap, hostingbedrijf, etc., betalingsverwerkers, raadsheren (financieel en juridisch), strafrechtelijke overheden bij een juridisch onderzoek (wettelijke verplichting).

Handsaeme Machinery neemt geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt door websites en applicaties van derde partijen, waarnaar we eventueel linken vanop onze website. Denk daarbij aan de websites van (tijdelijke) partners of social media platformen. Ons privacy beleid geldt niet voor die websites en platformen: bekijk steeds hun beleid om zeker te zijn wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.

Handsaeme Machinery houdt uw persoonsgegevens bij voor zolang als nodig is om de verwerkingsreden (zie hierboven) tot een goed einde te brengen. De persoonsgegevens van klanten houden we bij zolang de klantenrelatie bestaat of wettelijk vereist wordt.

Via beveiligde servers, firewalls en andere technische en organisatorische maatregelen (zoals beperkte toegang tot de gegevens) streeft Handsaeme Machinery ernaar om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen.

 

Uw rechten

Conform de Belgische wet rond verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 en de Europese GDPR-verordering beschikt u als gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Handsaeme Machinery, Abelestraat 102, 8870 Izegem of via info@handsaeme.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te verwijderen of corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.